SWOT-analyse

2.3. SWOT-analyse

Sterke punten

 • Het Manifest verbindt medewerkers met de missie van de Volksbank: Bankieren met de menselijke maat

 • Onderscheidende positie in de markt door geformuleerde ambitie; het optimaliseren van gedeelde waarde voor onze vier stakeholdergroepen

 • Focus op duidelijke en transparante financiële producten op het gebied van hypotheken, sparen en betalen voor het Nederlandse retailsegment

 • Meerdere onderscheidende merken die dicht bij hun specifieke klantgroepen staan

 • Reputatie van een voorloper en expert op gebied van duurzaamheid

 • Solide IT-structuur die zorgt voor stabiliteit

 • De Volksbank is sterk gekapitaliseerd; hierdoor worden we gezien als een gezonde, robuuste bank

Zwakke punten

 • Focus op het Nederlandse retailsegment brengt concentratierisico met zich mee

 • De lage renteomgeving zorgt voor toegenomen vraag naar hypotheken met lange looptijd. Als retailbank is het voor de Volksbank uitdagend hierin een concurrerend aanbod te kunnen bieden

 • De (spontane) naamsbekendheid van enkele merken van de Volksbank is beperkt ten opzichte van de concurrentie

 • De bedrijfsvoering behoeft verbetering op het gebied van procesbeheersing, data infrastructuur en datakwaliteit

 • Ons verandervermogen is relatief beperkt in termen van capaciteit (aantal beschikbare uren)

 • De realisatie van een klimaatneutrale balans is uitdagend. Hiervoor is het nodig om onze hypotheekklanten te bewegen om de eigen woning te verduurzamen


Kansen

 • Consumenten vinden maatschappelijk bankieren, waaronder het inzetten op duurzaamheid, steeds belangrijker

 • Groei maatschappelijke vraag om transparant en verantwoord investeringsbeleid

 • Consumenten hebben steeds meer behoefte aan eenvoudige en transparante producten en aan een individuele benadering

 • Vertrouwen in banken wordt op de proef gesteld door aanhoudende stroom van negatieve incidenten. Dit creëert kansen voor banken die het vertrouwen van klanten weten te behouden

 • Publieke discussie rondom privacy komt op gang, waarbij technologiebedrijven recht op privacy onder druk zetten. Voor de Volksbank een kans zich privacyvriendelijk op te stellen

 • Grootbanken trekken zich terug uit laagbevolkte gebieden


Bedreigingen

 • De groeiende regel- en toezichtdruk is materieel voor de sector en voor de Volksbank; deze leidt tot hogere kosten en legt beslag op onze verandercapaciteit

 • Kostenverlagingen bij andere banken en lage kostenniveaus van andere aanbieders van bankproducten drukken op de relatieve kostenpositie van de Volksbank

 • Er zijn tekenen dat de Nederlandse huizenmarkt overspannen aan het raken is. Een stagnatie van de woningmarkt heeft veel impact op de Volksbank gezien onze focus op hypotheken

 • De rentemarge staat onder druk door de lage renteomgeving en aanhoudende concurrentie

 • Nieuwe toetreders, waaronder niet-financiële spelers, vormen in specifieke delen van de waardeketen een strategische bedreiging: het mogelijke verlies van direct contact met de klant

 • Cybercrime is een significante bedreiging voor de bank en haar klanten

 • Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt is het een uitdaging medewerkers met benodigde kennis en vaardigheden aan te trekken en te behouden

Stel uw jaarverslag zelf samen