Drie strategische pijlers

2.2. Drie strategische pijlers

Om onze ambitie te realiseren, richten we ons op drie pijlers: de nadrukkelijke profilering als maatschappelijke bank, een eenvoudige en efficiënte bedrijfsvoering, en een innovatieprofiel van slimme toepasser.

  1. Versterken identiteit
    De Volksbank gaat verder met het versterken van haar maatschappelijke identiteit. Vanuit de klantbehoeften scherpen we onze merkpositioneringen aan en blijven we nieuwe klantproposities ontwikkelen.

  2. Eenvoud en efficiency
    De Volksbank continueert het eenvoudiger en efficiënter maken van haar bedrijfsvoering. Eenvoudige en gedigitaliseerde processen en producten maken de dienstverlening aan de klant gemakkelijker, efficiënter en transparanter. Bovendien zorgt het voor een laag kostenniveau en toekomstbestendigheid.

  3. Slimme toepasser
    Om aansluiting te houden bij de technologische ontwikkelingen, blijft de Volksbank zich ontwikkelen tot een wendbare organisatie die als slimme toepasser innoveert. We volgen de innovaties op het gebied van de kernbankfuncties op de voet. De Volksbank innoveert snel en gericht om klanten steeds beter te bedienen op een manier die past bij hun verwachtingen en behoeften. We streven naar een open innovatieproces met multidisciplinaire externe samenwerking en partnering.

Stel uw jaarverslag zelf samen