Economische ontwikkeling

2.1. Economische ontwikkeling

Nederlandse economie

De Nederlandse economie groeide in 2017 aanzienlijk, met ruim 3%. Als open economie profiteerde Nederland van een aantrekkende wereldhandel via een sterke exportgroei. Ook de binnenlandse consumptie en investeringen groeiden fors. De extra activiteit ging gepaard met een flinke versnelling van de banengroei. De werkloosheid zakte met 1,1%-punt tot een jaargemiddelde van 4,9%, het laagste peil in acht jaar. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt bleef de loongroei gematigd. De overheidsfinanciën verbeterden doordat dankzij het gunstige economische tij de belastinginkomsten groeiden. De inflatie steeg met 1,1%-punt tot 1,4% en kan onder invloed van de stijgende olieprijs op de wereldmarkt verder oplopen.

Bruto Binnenlands product

(Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar in %)

Particuliere consumptie


(Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar in %)

Werkloosheid


(Inter. definitie seizoensgecorrigeerd in %-beroepsbevolking)

Inflatie


(Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar in %)

Rente

De Europese Centrale Bank (ECB) hield het depositotarief ongewijzigd op -0,4%, waardoor de geldmarktrentes gedurende het hele jaar uiterst laag bleven. De kapitaalmarktrentes stonden sterk onder invloed van het obligatieaankoopprogramma van de ECB. Vanaf april verminderde de ECB de aankoop van obligaties met € 20 miljard per maand naar € 60 miljard per maand tot het eind van het jaar. De verwachting van verdere afbouw van monetaire stimulering leidde in het begin van de zomer tot een kortstondige felle stijging van de obligatierente. In oktober volgde de aankondiging dat het programma vanaf januari 2018 met negen maanden zou worden verlengd, maar met een halvering van het bedrag (€ 30 miljard per maand). Het programma bleek indien nodig verder verlengd te kunnen worden. De plannen waren ruimhartiger dan veel beleggers hadden verwacht en leidden daarom weer tot een neerwaartse druk op de rente. Over het gehele jaar gemeten steeg de Nederlandse 10-jaarsrente op staatsobligaties met 0,18%-punt tot 0,53%, met een laagste punt van 0,28% in april en een top van 0,77% in juli.

Woning- en hypotheekmarkt

Onder invloed van de gunstige economie en de lage rente bleef de huizenmarkt overtuigend in de lift. De huizenprijzen stegen gemiddeld met 7,6% op jaarbasis (2016: 5,0%) en lagen aan het eind van het jaar nog slechts 3,4% beneden de top van 2008. De verkoop van het aantal woningen steeg in 2017 met 12,6% (2016: 20,5%) en lag daarmee ruim boven het niveau van voor de crisis. In de Randstad steeg het aantal transacties veel minder dan gemiddeld in Nederland. Dit kwam doordat het aantal te koop staande woningen sterk is geslonken, een indicatie van een overspannen markt.

Aantal verkochte woningen

Gemiddelde verkoopprijs

(In euro's)

Spaarmarkt

In 2017 groeide de Nederlandse particuliere spaarmarkt naar € 339 miljard, een plus van 1% (ultimo 2016: € 337 miljard).

Totaal spaargelden


(in miljoenen euro's)

Gemiddelde spaarrente


(opzegtermijn < 3 maanden)

Stel uw jaarverslag zelf samen