Commerciële ontwikkelingen

2.4. Commerciële ontwikkelingen

Commerciële ontwikkelingen

2017

2016

Klanten en Betalen

Totaal aantal klanten (in duizenden)1

3.128

3.077

Totaal aantal betaalrekeningklanten (in duizenden)

1.409

1.328

Marktaandeel nieuwe betaalrekeningen2

20%

21%

Net Promoter Score3

ASN Bank

17

14

BLG Wonen

-24

-29

RegioBank

7

2

SNS

-13

-18

Gewogen gemiddelde

-3

-8

Hypotheken

Particuliere hypotheken (bruto in miljarden euro's)

45,9

44,9

Marktaandeel nieuwe hypotheken (in #)

6,8%

5,7%

Marktaandeel hypotheekportefeuille (in €)4

6,8%

6,6%

Sparen

Particuliere spaartegoeden (in miljarden euro's)

36,6

36,6

Marktaandeel particuliere spaartegoeden5

10,8%

10,8%

Mkb-spaartegoeden (in miljarden euro's)

2,7

2,7

  1. Het aantal klanten per december 2016 is inclusief een correctie van +5.000 door definitiewijzigingen.
  2. Bron: marktonderzoek door GfK, gebaseerd op Moving Annual Total (MAT) per einde van elke gerapporteerde periode een jaar terugkijkend.
  3. Bron: marktonderzoek door Miles Research.
  4. Gebaseerd op CBS-gegevens.
  5. Marktaandeel particuliere spaartegoeden juni en december 2016 licht aangepast als gevolg van een correctie van de totale Nederlandse spaarmarkt door DNB.

Klanten

In 2017 verwelkomden de merken van de Volksbank samen 202.000 nieuwe klanten. Gesaldeerd met klanten die afscheid namen van de bank, steeg het aantal klanten met 51.000. Deze netto groei kwam lager uit dan in 2016 (65.000), mede als gevolg van een lagere groei van het aantal spaarklanten. Dit was deels toe te schrijven aan het feit dat er geen grote marketingcampagnes liepen en aan een beperkte uitstroom van klanten na de stopzetting van de ZwitserlevenBank-propositie.

De groei van het aantal nieuwe betaalrekeningklanten bedroeg 137.000, vrijwel gelijk aan 2016. De netto groei bleef met 81.000 iets achter bij 2016 (88.000).

In het algemeen ontwikkelden de klanttevredenheidsniveaus zich goed. Het klantgewogen gemiddelde van alle merkspecifieke Net Promoter Scores (NPS) verbeterde van -8 eind 2016, tot -3. De NPS van ASN Bank en RegioBank, die in 2016 reeds positief was, is verder verbeterd. Bij SNS verbeterde de NPS van -18 tot -13 en bij BLG Wonen van -29 naar -24.

Betalen

Het marktaandeel van de Volksbank in nieuwe betaalrekeningen bleef hoog met 20% (eind 2016: 21%). Dit marktaandeel ligt sinds 2014 op 20% of hoger, aanzienlijk hoger dan het marktaandeel van circa 8%1 op basis van de totale portefeuille.

In april 2017 introduceerde SNS het SNS Combinatievoordeel; hiermee kunnen actieve betaalklanten2 een hogere spaarrente, korting op hun hypotheekrente en korting op de premie van hun woonhuisverzekering ontvangen (indien van toepassing).

Na een succesvolle start in 2016 heeft RegioBank JongWijs geprolongeerd. JongWijs is een financieel pakket voor kinderen tot 18 jaar met daarin een spaar- en (vanaf acht jaar) betaalrekening met de mogelijkheid tot mobiel- en internetbankieren.

Hypotheken

De markt voor nieuwe hypotheekproductie groeide met € 20 miljard, tot € 101 miljard eind 20171. Zowel het aantal afgesloten hypotheken als de gemiddelde hoofdsom liet een stijging zien. De concurrentie bleef hevig. In de markt voor nieuwe particuliere hypotheken bleef het aandeel hypotheken met een rentevaste looptijd van meer dan tien jaar hoog op ongeveer 50%.

De nieuwe hypotheekproductie van de Volksbank steeg tot € 5,2 miljard, van € 3,7 miljard in 2016 (+41%). Het marktaandeel van de nieuwe particuliere hypotheken steeg naar 6,8% (2016: 5,7%). Op basis van de totale particuliere hypotheekportefeuille bleef het marktaandeel vrijwel stabiel op 6,8%.

De Volksbank wil de retentie van hypotheekklanten verhogen door het contact met hen te intensiveren, bijvoorbeeld met behulp van de door SNS aangeboden Hypotheek Looptijdservice. De succesvolle inspanningen voor klantbehoud resulteerden in een hoog aantal renteherzieningen van bijna € 5,1 miljard (2016: bijna € 8,5 miljard). Daarvan betrof 35% vroegtijdige renteherzieningen (2016: bijna 40%). De Volksbank heeft veel hypotheekklanten behouden van wie de rentevaste periode in 2017 afliep of in 2018 zou zijn afgelopen. Het volume van renteherzieningen was wederom aanzienlijk als gevolg van de hoge hypotheekproductie in de periode 2005-2008, met veelal een rentevaste periode van tien jaar. Ten opzichte van 2016 namen de vroegtijdige renteherzieningen licht af, doordat bij een groot deel van de portefeuille reeds in eerdere jaren een renteherziening had plaatsgevonden.

Inclusief de nieuwe hypotheekproductie, hypotheken met variabele rente en renteherzieningen is vanaf 2015 bijna 80% van de totale particuliere hypotheekportefeuille afgesloten tegen lagere rentes.

Het totale aflossingsniveau van € 4,0 miljard is ten opzichte van 2016 (€ 3,6 miljard) iets gestegen, met name door een toename van het aantal verhuizingen. Dit was in lijn met de gehele markt.

Dankzij de toegenomen productie en het hoge niveau van klantbehoud, heeft de Volksbank een groei van de particuliere hypotheekportefeuille gerealiseerd, van € 44,9 miljard ultimo 2016, tot 45,9 miljard. De vraag naar hypotheken met een rentevaste periode van vijftien jaar of langer bleef hoog. Eind 2017 bestond € 8,0 miljard van de portefeuille uit deze hypotheken (18%), tegenover € 7,3 miljard (16%) ultimo 2016.

Sparen

De Nederlandse particuliere spaarmarkt groeide licht naar € 339 miljard (+1%), van € 337 miljard ultimo 2016. De particuliere spaartegoeden van de Volksbank bleven ten opzichte van eind 2016 gelijk op € 36,6 miljard. Dit betekende een stabiel marktaandeel van 10,8%. In 2017 liepen er geen grote marketingcampagnes om particuliere spaartegoeden aan te trekken. De mkb-spaartegoeden, opgenomen onder Overige schulden aan klanten, bleven met € 2,7 miljard vrijwel stabiel.

Stel uw jaarverslag zelf samen