Raad van Advies

Raad van Advies

De Volksbank heeft een Raad van Advies (RvA) die zich vanuit een maatschappelijk perspectief buigt over de toekomstplannen, dilemma’s en vraagstukken waar we als bedrijf mee te maken hebben. In de RvA zitten leden die afkomstig zijn uit verschillende geledingen in het maatschappelijk middenveld. Op deze manier organiseren we extra kritisch vermogen en advies, die de Volksbank helpen om de maatschappelijke positionering te verbeteren. De samenstelling van de RvA is in 2017 ongewijzigd gebleven: Gerhard van den Top (voorzitter), Peter Verhaar, Giuseppe van der Helm, Fokko Wientjes, Henriëtte Prast, Melek Usta en Jaap Smit.

In 2017 is de RvA driemaal bijeengekomen. De RvA heeft met de Directie gediscussieerd over de positionering als maatschappelijke bank, toepassing van gedeelde waarde, financiële weerbaarheid, financiële stress, een klimaatneutrale balans en privacy- en databeleid. Naast de bijeenkomsten met de Directie hebben ook individuele gesprekken met de leden plaatsgevonden; de leden van de RvA zijn ook buiten de RvA om geconsulteerd.

Stel uw jaarverslag zelf samen