Overige stakeholder­informatie

Overige stakeholder­informatie

Belangenbehartiging

De Volksbank heeft sinds 2016 geen specifieke afdeling meer die zich bezig houdt met lobbyactiviteiten en contacten met politieke partijen en beleidsmakers. Onze contacten met overheden, wetgevers en beleidsmakers vinden (passief) plaats via onze lidmaatschappen bij brancheorganisaties zoals de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de European Savings and Retail Banking Group (ESBG) en de World Savings and Retail Banking Institute (WSBI). Zie voor de volledig lijst met lidmaatschappen de volgende link naar onze website: https://www.devolksbank.nl/ verantwoord-ondernemen/lidmaatschappen-verdragen.html.

Wat betreft onderwerpen die voor de Volksbank van materieel belang zijn, kunnen inhoudelijke experts contact hebben met beleidsmakers, politieke partijen en overheden. In de praktijk gebeurt dit op een beperkt aantal onderwerpen en doorgaans via betrokkenheid in werkgroepen van de NVB en ESBG-WSBI. Het gaat dan bijvoorbeeld om position papers, antwoorden op formele consultaties door (nationale) overheden aangaande aanstaande financiële regelgeving, ‘Bouwsparen’, de gedeelde waarde strategie en de verzelfstandiging van de Volksbank. De betrokken experts zijn verantwoordelijk voor de gesprekken en het vertegenwoordigen van de positie van de Volksbank. Beslissingen – indien van toepassing – van de experts worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Directie. Zij draagt eindverantwoordelijkheid voor de gekozen standpunten. Maurice Oostendorp (CEO) is daarnaast lid van de directie van de NVB en de ESBG, waar belangrijke sector brede standpunten en lobbyactiviteiten worden besproken.

Stel uw jaarverslag zelf samen