Grondslagen duurzaamheidsbeleid

Grondslagen duurzaamheidsbeleid

Naast het Brundtland-rapport is ons duurzaamheidsbeleid gestoeld op belangrijke en wereldwijd erkende rapporten, verdragen en conventies. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de VN vormen de basis van ons mensenrechtenbeleid. Ook de fundamentele arbeidsrechten van de International Labour Organisation (ILO) vormen input voor ons beleid op arbeid. In 2017 hebben we dit nog verder aangescherpt met de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Ons beleid voor klimaat is gebaseerd op de bevindingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de Framework Convention on Climate Change van de VN (UNFCCC), het Kyoto Protocol, het Montreal Protocol en het Akkoord van Parijs. Voor ons biodiversiteitsbeleid vormt de Convention on Biological Diversity de basis.

In de 2030 Agenda for Sustainable Development wordt gezegd dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan de basis staan van de mondiale doelen ofwel de Sustainable Development Goals (SDG's) . De UN Guiding Principles on Business and Human Rights worden hierbij ook als zeer relevant aangemerkt, evenals de ILO standards. De groene kant van het duurzaamheidsbeleid van de Volksbank en de door de Verenigde Naties geformuleerde SDG's zijn onder andere gebaseerd op de afspraken gemaakt in Parijs en Kyoto. De SDGs die betrekking hebben op biodiversiteit zijn, net als bij de Volksbank, gestoeld op de Convention on Biological Diversity.

Stel uw jaarverslag zelf samen