Externe benchmarks

Externe benchmarks

Henri Sijthoff-prijs

Dit jaar mochten we de Henri Sijthoff-prijs ontvangen (voor niet-beursgenoteerde ondernemingen) voor het afgelopen jaarverslag, een waardering voor de nieuwe samenstelling van onze rapportage, die voortkomt uit hoe de organisatie opnieuw is neergezet. De jury roemde ons om de prettige leesbare interviews, het inzichtelijke overzicht van het bedrijfsmodel en de merken en de zeer goede risicoparagraaf.

Eerlijke Bankwijzer

In 2017 deed de Eerlijke Bankwijzer onderzoek naar de transparantie en verantwoording over de kredietportefeuille van Nederlandse banken. De Volksbank kwam uit op een 6 (voldoende). De Volksbank scoort het op een na hoogst op ‘Verantwoord kredietbeleid’, en ‘Verantwoording, rapportage en verificatie’, maar laag op ‘Transparantie over engagementactiviteiten1’. Deze score is laag omdat wij nauwelijks engagement voeren op zakelijke financieringen. De Volksbank doet weinig zakelijke financieringen en al deze financieringsaanvragen toetsen wij aan ons duurzaamheidsbeleid. Als er sprake is van (grote) duurzaamheidsrisico’s, komt een financiering niet door de toetsing. Zo voorkomen we dat we engagement hoeven voeren, want dat is alleen nodig als er iets mis gaat of dreigt te gaan. Het gevolg is dat we nauwelijks engagement voeren bij zakelijke financieringen en de Eerlijke Bankwijzer ons hiervoor dus geen punten toekent.

Oekom research

Het Duitse oekom research waardeert bedrijven wereldwijd op hun duurzame investeringsbeleid. Bedrijven kunnen ratings halen van D- (slecht) tot A+ (uitstekend). Oekom kende de Volksbank een C+-rating toe. Daarmee behoort de Volksbank tot de drie leiders in de financiële sector (commerciële banken en kapitaalmarkten). Volgens oekom weerspiegelt de score ‘de integratie van duurzame en sociale aspecten in het investeringsbeleid van de Volksbank’.

Transparantiebenchmark

Ons jaarverslag wordt beoordeeld in de jaarlijkse Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken. De Transparantiebenchmark is een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving bij Nederlandse ondernemingen. Ongeveer 500 bedrijven nemen hieraan deel. Het jaarverslag 2016 behaalde een score van 188 punten, een stijging van 4 punten ten opzichte van vorig jaar. Daarmee stegen we van de 23e plaats naar plaats 19. Financiële instellingen scoren relatief hoog in de Transparantiebenchmark, met onze top 20 notering behoren we tot de koplopers met de meest transparante verslagen van Nederland.

Sustainalytics

In juli 2017 kreeg de Volksbank de eerste plaats in de lijst van 339 door Sustainalytics geanalyseerde banken wereldwijd. Sustainalytics doet wereldwijd onderzoek naar het beleid van bedrijven op het gebied van onder meer duurzaamheid en corporate governance. De hoge score van de Volksbank – 90 van 100 – is volgens Sustainalytics onder andere een waardering voor het feit dat zij het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank overneemt.

Stel uw jaarverslag zelf samen