Externe assurance

Externe assurance

Om onze belanghebbenden meer vertrouwen te geven over de betrouwbaarheid van onze data en informatie, hebben we accountantskantoor EY gevraagd om de niet-financiële informatie in dit jaarverslag te verifiëren en te voorzien van een verklaring met een ‘beperkte mate van zekerheid’. De werkzaamheden van EY zijn uitgevoerd in overeenstemming met de Assurance Standaard 3810N ‘Assuranceopdrachten inzake maatschappelijke verslagen’ zoals deze is opgesteld door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De niet-financiële informatie wordt beschreven in de hoofdstukken 1 en 2 (m.u.v. paragraaf 2.8 Financiële resultaten), en in de bijlagen Over de niet-financiële informatie in dit verslag, Overige stakeholder informatie en de GRI Content Index. Alle bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van dit jaarverslag. We hechten belang aan de verificatie van deze delen van het verslag om daarmee de betrouwbaarheid, volledigheid en transparantie te onderstrepen richting onze belanghebbenden. Intern is de FinCo (Financial Committee) betrokken bij de externe verificatie van niet-financiële informatie. Toekomstgerichte informatie wordt niet van assurance voorzien.

Stel uw jaarverslag zelf samen