EU Directive tabel

EU Directive tabel

Onderwerpen

Aspect

Toegevoegd (ja/nee)

Hoofdstuk / Paginareferentie

Bedrijfsmodel

Algemene beschrijving

Ja

De Volksbank

Organisatie en governancestructuur

Ja

Corporate Governance

Markten waarin de onderneming actief is

Ja

Bankieren met de menselijke maat

Strategie en doelstellingen

Ja

Strategisch rapport

Belangrijkste trends en factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige ontwikkeling van de onderneming

Ja

SWOT-analyse

Relevante sociale en personeelsaangelegenheden (bijv. HR, veiligheid etc.)

Het gevoerde beleid, inclusief due diligence

Ja

2.6 Onze mensen,
Privacy en databeheer

De resultaten van het gevoerde beleid

Ja

2.6 Onze mensen,
Privacy en databeheer

De voornaamste risico's van de eigen operaties en binnen de waardeketen

Ja

Compliance risico,
3.2 Doelstelling risicomanagement,
3.4 Risicobereidheid en risico indicatoren,
3.5 Inrichting risicomanagement,

De beheersing van deze risico's

Ja

Compliance risico,
3.2 Doelstelling risicomanagement,
3.4 Risicobereidheid en risico indicatoren,
3.5 Inrichting risicomanagement,

Niet-financiële prestatie indicatoren

Ja

2.6 Onze mensen,
Privacy en databeheer

Relevante milieu aangelegenheden (bijv. impact van klimaatverandering)

Het gevoerde beleid, inclusief due dilegence

Ja

Verantwoordelijkheid voor de maatschappij

De resultaten van het gevoerde beleid

Ja

Verantwoordelijkheid voor de maatschappij

De voornaamste risico's van de eigen operaties en binnen de waardeketen

Ja

Klimaatneutrale balans
Drie duurzaamheidsdoelstellingen
3.4 Risicobereidheid en risicoindicatoren

De beheersing van deze risico's

Ja

Klimaatneutrale balans
Drie duurzaamheidsdoelstellingen
3.4 Risicobereidheid en risicoindicatoren

Niet-financiële prestatie indicatoren

Ja

Verantwoordelijkheid voor de maatschappij
Klimaatneutrale balans
Drie duurzaamheidsdoelstellingen

Relevante onderwerpen met betrekking tot eerbieding van mensenrechten (bijv. werknemersbescherming)

Het gevoerde beleid, inclusief due dilegence

Ja

Leefbaar loon,
Drie duurzaamheidsdoelstellingen,
Mensenrechten,
Verantwoordelijkheid voor de maatschappij,

De resultaten van het gevoerde beleid

Ja

Mensenrechten,
Drie duurzaamheidsdoelstellingen,

De voornaamste risico's van de eigen operaties en binnen de waardeketen

Ja

Mensenrechten,
Drie duurzaamheidsdoelstellingen,

De beheersing van deze risico's

Ja

Mensenrechten,
Drie duurzaamheidsdoelstellingen,

Niet-financiële prestatie indicatoren

Ja

Mensenrechten,
Drie duurzaamheidsdoelstellingen,

Relevante onderwerpen met betrekking tot bestrijding van corruptie en omkoping.

Het gevoerde beleid, inclusief due dilegence

Ja

Algemeen fiscaal beleid,

De resultaten van het gevoerde beleid

Ja

Klantintegriteit, criminaliteit, fraude en corruptie,

De voornaamste risico's van de eigen operaties en binnen de waardeketen

Ja

3.10 Niet-financiële risico's
Compliance risico,
Klantintegriteit, criminaliteit, fraude en corruptie,

De beheersing van deze risico's

Ja

Ontwikkelingen in 2017,
Drie duurzaamheidsdoelstellingen

Niet-financiële prestatie indicatoren

Ja

Ontwikkelingen in 2017

Inzicht in het diversiteitsbeleid (Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen)

Het gevoerde beleid

Ja

Diversiteitsbeleid
Remuneratie en nominatie commissie,
4. Bericht van Raad van Commissarissen, samenstelling Raad van Commissarissen,
5.1 Samenstelling, benoeming en functioneren Directie,

Diversiteitsdoelen

Ja

Diversiteit
Remuneratie en nominatie commissie
Samenstelling, benoeming en functioneren Raad van Commissarissen

Beschrijving van hoe het beleid is geïmplementeerd

Ja

Diversiteit
Remuneratie en nominatie commissie
Samenstelling, benoeming en functioneren Raad van Commissarissen

Resultaten van het gevoerde beleid

Ja

Diversiteitsbeleid
Remuneratie en nominatie commissie,
4. Bericht van Raad van Commissarissen, samenstelling Raad van Commissarissen,
5.1 Samenstelling, benoeming en functioneren Directie,

Stel uw jaarverslag zelf samen