Berekening CO2 emissies klimaatneutrale bedrijfsvoering

Berekening CO2 emissies klimaatneutrale bedrijfsvoering

Onze bedrijfsvoering is netto klimaatneutraal. Dat realiseren we door zoveel mogelijk groene energie in te kopen. Waar dat nog niet of zeer beperkt beschikbaar is, bijvoorbeeld voor autobrandstoffen en stadsverwarming, compenseren we de CO2-uitstoot door na afloop van het boekjaar Gold Standard credits1 aan te schaffen. Hiermee wordt geïnvesteerd in projecten in Brazilië om ontbossing tegen te gaan, de gemeenschap te ondersteunen en biodiversiteit te vergroten. De CO2- uitstoot wordt hiermee verlaagd. Dat we al klimaatneutraal zijn weerhoudt ons niet om te blijven werken aan een vermindering van ons absolute energieverbruik en een verdere vergroening van de energiebronnen die wij gebruiken. We hebben een grote stap gezet door onze leaseregeling aan te passen, waarbij 100% elektrische auto’s het uitgangspunt is. Om onze voortgang te monitoren, rapporteren we jaarlijks de CO2-uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering op basis van scope 1, 2 en 3 van het Greenhouse Gas Protocol. 

Scope 1: alle directe CO2-emissies veroorzaakt door brandstoffen die wij zelf inkopen en verbruiken (aardgas voor de verwarming van kantoren en de brandstof voor onze leaseauto’s).

Scope 2: indirecte CO2-emissies in onze bedrijfsvoering (verbruik elektriciteit).

Scope 3: overige indirecte CO2-emissies waar we zelf niet de inkoop van verzorgen en directe uitstoot. Dit betreft onder meer het woon-werkverkeer van onze medewerkers zonder leaseauto’s en het verbruik door externe partijen waar wij diensten van afnemen (zoals vliegverkeer).

Stel uw jaarverslag zelf samen