Bedrijfsvoering klimaatneutraal

Bedrijfsvoering klimaatneutraal

Meer dan 99% van onze totale CO2-impact wordt veroorzaakt door de activa op onze balans en slechts 1% door onze kantoren en mobiliteit. Toch vinden we onze ambitie om een duurzame bank te zijn niet geloofwaardig zonder een groene eigen bedrijfsvoering. Daarom stellen we ons ten doel een 100% klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben. Ook willen we doorgaan met het besparen van energie, zodat we steeds minder CO2-uitstoot hoeven te compenseren

In 2017 was onze bedrijfsvoering net als in de afgelopen jaren al 100% klimaatneutraal doordat we onze CO2-uitstoot hebben gecompenseerd met Gold Standard certificaten. De bruto CO2-uitstoot van onze kantoren en mobiliteit is met 15% afgenomen ten opzichte van 2016. De reductie is vooral veroorzaakt door minder vliegreizen en zakelijke kilometers.

Het grootste deel (ongeveer 50%) van de uitstoot van de bedrijfsvoering komt voor rekening van mobiliteit. In 2016 hebben we daarom onderzocht hoe we onze mobiliteit verder kunnen verduurzamen. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe leaseregeling die in januari 2017 is ingegaan. Waar mogelijk is elke nieuw te bestellen leaseauto 100% elektrisch, mits voor de medewerker haalbaar met het oog op de af te leggen kilometers. Daarnaast is het voor leaserijders makkelijker gemaakt om ook voor woonwerk verkeer met het openbaar vervoer te reizen. We zetten daarmee een eerste stap op weg naar een volledig elektrisch en klimaatneutraal wagenpark en het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Onze ambitie voor 2018 is duurzaam reizen te stimuleren voor woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. De voorstellen gaan uit van meer flexibiliteit, het belonen van OV-gebruik en het ontmoedigen van reizen met auto's op fossiele brandstoffen.

Categorie

Eenheid

2017

2016

Mutatie

Energieverbruik grote kantoren en eigen retailnetwerk

Groen gas

GJ

5.630

6.030

-7%

Grijs gas

GJ

413

377

10%

Stadsverwarming

GJ

6.166

6.383

-3%

Generatoren

GJ

-

108

0%

Groene stroom

GJ

23.353

29.948

-22%

Grijze stroom

GJ

637

642

-1%

Totaal energieverbruik1

GJ

36.199

43.488

-17%

Energieverbruik per fte

GJ

11

12

-8%

Energieverbruik per m²

GJ

1

1

-21%

Aandeel groen energieverbruik

% Groene energie

% van totaal

97%

98%

-1%

% Groen energieverbruik

% van totaal

80%

83%

-3%

CO2-emissies

Verwarming

ton

464

499

-7%

Lease auto's

ton

1.914

2.159

-11%

Scope 1

ton

2.378

2.658

-11%

Elektriciteit

ton

3.505

4.469

-22%

Scope 2

ton

3.505

4.469

-22%

Vluchten

ton

73

138

-47%

Woonwerk verkeer

ton

2.133

2.223

-4%

Zakelijk verkeer

ton

658

794

-17%

Scope 3

ton

2.863

3.155

-9%

Bruto CO2-emissies

ton

8.746

10.283

-15%

Netto CO2-emissies

ton

4.587

5.431

-16%

CO2 in tonnen per fte

ton

1,4

1,5

-6%

Vervoersmodaliteit

Lease auto's

km

8.161.568

9.123.504

-11%

Vluchten

km

350.065

667.442

-48%

Woon-werk verkeer (auto)

km

6.326.341

6.526.675

-3%

Woon-werk verkeer (ov)

km

15.144.017

16.123.815

-6%

Zakelijk Verkeer (auto)

km

2.988.740

3.607.031

-17%

Totaal Vervoersmodaliteit

km

32.970.731

36.048.468

-9%

Kilometers per fte

km

10.129

10.856

-7%

Papierverbruik

Papier

ton

403

605

-33%

Papier in kg per fte

kg per fte

124

168

-26%

Afval

Restafval

ton

118

134

-12%

GFT

ton

47

23

104%

KCA

ton

0,5

1,1

-55%

Bedrijfsafval

ton

13

8

63%

Papier en kartonafval

ton

102

116

-12%

Plastic

ton

10

11

-9%

Totaal afval

ton

291

293

-1%

Aandeel afval

%

41%

46%

-11%

Afval in kg per fte

kg per fte

89

81

10%

  1. Voor de uitstoot van onze bedrijfsvoering maken we gebruik van emissiefactoren van co2emissiefactoren.nl. Om gedurende het jaar goed te kunnen sturen op de uitstoot houden we, in overeenstemming met ons beleid, de emissiefactoren in een jaar zoveel mogelijk constant. Per december 2017 zijn de emissiefactoren voor elektriciteit en gas geüpdatet. Deze nieuwe factoren zullen vanaf het eerste kwartaal 2018 in de berekening worden meegenomen.

Stel uw jaarverslag zelf samen