Bankieren met de menselijke maat

2017 stond voor de Volksbank in het teken van het in de praktijk brengen van onze in 2016 herijkte strategie: we willen een bank zijn met een onderscheidend maatschappelijk profiel, handelend vanuit klantbehoeften.

Waardecreatiemodel

Kennis en ervaring van 200 jaar bankieren

Onze gedeelde missie

Kennis en ervaring van 200 jaar bankieren

De Volksbank in 2017

Het jaar van de merken van de Volksbank in een oogopslag