Klanten
Maatschappij
Medewerkers
Aandeelhouder
Bankieren met
de menselijke maat
×

Klanten

RESULTATEN & DOELSTELLINGEN

Klantgewogen NPS

20162020
-8+10

Betaalrekeningklanten

2016
1,3 mln
2020
1,5 mln

TOEGEVOEGDE WAARDE

×

Maatschappij

RESULTATEN & DOELSTELLINGEN

Stand van onze klimaatneutrale balans

2016
23%
2020
45%
2030
100%

TOEGEVOEGDE WAARDE

×

Medewerkers

RESULTATEN & DOELSTELLINGEN

e-NPS

20162020
30%40%

TOEGEVOEGDE WAARDE

×

Aandeelhouders

RESULTATEN & DOELSTELLINGEN

Rendement op eigen vermogen

2016
9.6%
2020
8%

TOEGEVOEGDE WAARDE